ماجراهای بامزه ی الستون و ولستون - قسمت اول

برنامه کودک

00:00

ماجراهای بامزه ی الستون و ولستون - قسمت اول

2,748 نمایش

یک و یک و یک السون/ دو و دو و دو ولسون/ سه تا می شن با دون دون / السون و گول می زنم / ولسون و گول می زنم / دشمن دندوناشونم/ السون آی السون/ قند و نبات آوردم/ من آب نبات آوردم/ شیرینی تازه آوردم/ باز شکلات آوردم کارتون خاطره‌انگیز و نوستالژیک الستون و ولستون رو یادتونه؟ قطعا یاد همه دهه شصتی‌ها هست و دیدن این قسمت الستون و ولستون براتون دلچسب خواهد بود...


ویدئوهای مشابه


ویدئوهای پیشنهادی


نظر بدهید